Οπτικοακουστικά αρχεία

Κατάλογος των κυριότερων οπτικοακουστικών αρχείων που φυλάσσουν μαρτυρίες ελλήνων Εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος:

Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος
www.jewishmuseum.gr

Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
www.ha.uth.gr

Centropa Jewish Witness to a European Century
www.centropa.org

Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies
www.library.yale.edu/testimonies

United States Holocaust Memorial Museum
www.ushmm.org/research

USC Shoah Foundation - The Institute for Visual History and Education
sfi.usc.edu

Yad Vashem Archives
www.yadvashem.org