Καλάθι αποτελεσμάτων

Έχετε αποθηκέυσει 132 εγγραφές.

Όνομα Γέννηση  
Α., ΑΛΕΓΚΡΑΘ1910Διαβάστε περισσότερα
Α., Μ.Α1925Διαβάστε περισσότερα
Α., ΧΕΝΡΥΑ1910Διαβάστε περισσότερα
ΑΑΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΝΤΑ1915Διαβάστε περισσότερα
ΑΑΡΩΝ, ΡΕΒΕΚΚΑΘ1920Διαβάστε περισσότερα
ΑΒΡΑΑΜ, ΑΑΡΩΝΑ1920Διαβάστε περισσότερα
ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΙΑΘ1921Διαβάστε περισσότερα
ΑΕΛΙΩΝ, ΒΙΤΑΛΑ1917Διαβάστε περισσότερα
ΑΕΛΙΩΝ, ΗΛΙΑΣΑ1918Διαβάστε περισσότερα
ΑΕΛΙΩΝ, ΜΩΣΕ ΣΙΜΠΥΑ1925Διαβάστε περισσότερα
ΑΖΑΡΙΑ, ΜΑΤΥΘ1928Διαβάστε περισσότερα
ΑΖΟΥΣ, ΤΖΑΚΑ1922Διαβάστε περισσότερα
ΑΙΖΝΕΡ, ΝΑΟΜΙΘ1935Διαβάστε περισσότερα
ΑΚΟΥΝΗΣ, ΑΛΕΓΚΡΑΘ1925Διαβάστε περισσότερα
ΑΚΟΥΝΗΣ, ΙΤΣΧΑΚ ΙΖΑΚΑ1928Διαβάστε περισσότερα
ΑΚΟΥΝΗΣ, ΝΤΑΡΙΟΑ1917Διαβάστε περισσότερα
ΑΚΟΥΝΗΣ, ΣΛΟΜΟΑ1918Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΑΛΟΥΦ, ΓΙΟΣΕΦΑ1926Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΑΛΟΥΦ, ΠΑΛΟΜΠΑΘ1923Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΑΤΖΕΜ, ΧΑΙΜΑ1908Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΒΟ, ΛΙΛΥΘ1926Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΒΟ, ΜΑΡΙΘ1932Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΒΟ, ΜΙΚΟ (ΧΑΪΜ)Α1922Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΒΟ, ΝΤΑΝΙΕΛΑ1922Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΓΚΑΖΙ, ΡΩΞΑΝΗΘ1930Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΕΒΙ, ΕΛΙΑ1926Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΚΑΛΑΪ, ΕΥΤΥΧΙΑΘ1921Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΚΑΝΑ, ΜΙΡΟΥΘ1915Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΛΑΛΟΥΦ, ΕΣΤΡΕΑΘ1922Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΛΑΛΟΥΦ, ΙΖΙΝΤΟΡΑ1917Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΛΑΛΟΥΦ, ΜΑΤΙΝΑΘ1918Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΛΑΛΟΥΦ, ΜΕΪΡΑ1920Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΛΑΛΟΥΦ, ΜΠΕΛΑΘΔιαβάστε περισσότερα
ΑΛΛΑΛΟΥΦ, ΠΑΛΟΜΠΑΘ1926Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΛΑΛΟΥΦ, ΣΑΜΠΕΤΑΙΑ1914Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΛΑΛΟΥΦ, ΧΑΙΜΑ1905Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΜΑΛΕΧ, ΝΙΣΙΜΑ1917Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΜΕΛΕΧ, ΑΝΝΑΘ1923Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΤΣΕΧ, ΙΑΚΩΒΑ1924Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΤΣΕΧ, ΣΑΡΑΘ1924Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΦΑΝΤΑΡΗ, ΟΡΟΘ1917Διαβάστε περισσότερα
ΑΛΧΑΝΤΕΦ, ΡΑΧΕΛ (ΛΙΛΗ)Θ1917Διαβάστε περισσότερα
ΑΜΑΡ, ΣΥΛΒΙΑΘ1915Διαβάστε περισσότερα
ΑΜΑΡΙΛΙΟ, ΕΡΙΚΑΘ1926Διαβάστε περισσότερα
ΑΜΑΤΟ, ΛΟΥΤΣΙΑ (ΛΕΑ)Θ1921Διαβάστε περισσότερα
ΑΜΙΡ, ΜΩΥΣΑΔιαβάστε περισσότερα
ΑΜΙΡ, ΝΤΑΒΙΝΤ ΝΤΑΡΙΟΑ1925Διαβάστε περισσότερα
ΑΜΠΟΑΒ, ΑΛΦΡΕΝΤΑ1922Διαβάστε περισσότερα
ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ, ΝΕΛΛΥΘ1930Διαβάστε περισσότερα
ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ, ΦΡΕΝΤΥΑ1924Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΑΛΜΠΕΡΤΟΑ1915Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΙΝΤΑΘΔιαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΛΟΥΚΙΑΘ1925Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΜΑΖΑΛΤΩΒΘ1921Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΜΑΙΡΗΘ1922Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΜΩΡΙΣΑ1912Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΜΩΣΕΑ1912Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΝΙΝΑΑ1926Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΝΤΑΡΙΟΑ1927Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΡΑΣΕΛΘ1937Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΣΙΝΤΟΝΙΘ1933Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΖΕΛ, ΣΟΛΟΜΩΝΑ1930Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΟΝΑΖΛΟ, ΡΑΥΜΟΝΤΘ1921Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΩΝΥΜΟΣ, -ΑΔιαβάστε περισσότερα
ΑΡΒΙΒ, ΜΑΤΙΛΝΤΑΘ1928Διαβάστε περισσότερα
ΑΡΔΙΤΤΗ, ΡΟΖΙΤΑΘ1924Διαβάστε περισσότερα
ΑΡΔΙΤΤΗΣ, ΑΒΡΑΑΜΑ1909Διαβάστε περισσότερα
ΑΡΔΙΤΤΗΣ, ΑΛΦΡΕΝΤΑΔιαβάστε περισσότερα
ΑΡΔΙΤΤΗΣ, ΜΩΥΣΑ1929Διαβάστε περισσότερα
ΑΡΔΙΤΤΗΣ, ΣΜΟΥΕΛΑ1924Διαβάστε περισσότερα
ΑΡΟΖΟ, ΤΖΟΓΙΑΘ1926Διαβάστε περισσότερα
ΑΡΟΥΧ, ΙΣΑΑΚΑΔιαβάστε περισσότερα
ΑΡΟΥΧ, ΛΙΛΗΘ1929Διαβάστε περισσότερα
ΑΡΟΥΧ, ΜΑΡΤΑΘ1927Διαβάστε περισσότερα
ΑΡΟΥΧ, ΣΛΟΜΟΑ1925Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΑΕΛ, ΡΑΧΕΛΘ1919Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΕΡ, ΡΟΖΙΝΑΘ1933Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΙΣ, ΓΙΟΣΕΦΑ1929Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΚΕΝΑΖΙ, ΑΒΡΑΑΜΑ1939Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΚΕΝΑΖΙ, ΜΕΙΡΑ1936Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΚΕΝΑΖΙ, ΣΑΜΑ1919Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΚΕΝΑΖΙ, ΣΤΕΛΛΑΘ1929Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΣΑΕΛ, ΙΑΚΩΒΑ1918Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΣΑΕΛ, ΜΙΣΕΛΑ1918Διαβάστε περισσότερα
ΑΣΣΕΟ, ΝΤΑΝΙΕΛΑΔιαβάστε περισσότερα
ΑΣΣΕΟ, ΡΕΝΕΘΔιαβάστε περισσότερα
ΑΣΣΕΡ, ΝΤΑΒΙΝΤΑ1926Διαβάστε περισσότερα
ΑΤΟΥΝ, ΕΥΑΘ1921Διαβάστε περισσότερα
ΑΤΟΥΝ, ΗΛΙΑΣΑ1914Διαβάστε περισσότερα
ΑΤΟΥΝ, ΙΑΚΩΒΑ1921Διαβάστε περισσότερα
ΑΤΤΙΑΣ, ΙΑΚΩΒΑ1910Διαβάστε περισσότερα
ΑΧΑΡΟΝ, ΜΑΚΙΣ ΧΑΙΜΑΔιαβάστε περισσότερα
Β., ΕΜΙΛΥΘ1913Διαβάστε περισσότερα
Β., ΝΤΑΒΙΝΤΑ1915Διαβάστε περισσότερα
ΒΑΕΝΑ, ΝΑΟΥΜΙΘ1920Διαβάστε περισσότερα
ΒΑΡΟΝ, ΣΕΛΛΥΘ1926Διαβάστε περισσότερα
ΒΑΡΣΑΝΟ, ΡΑΦΑΕΛΑ1927Διαβάστε περισσότερα
ΒΑΡΩΝ, ΛΩΡΑΘ1926Διαβάστε περισσότερα
ΒΑΡΩΝ, ΜΑΞΑ1921Διαβάστε περισσότερα
ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΑ1929Διαβάστε περισσότερα
ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΦΛΩΡΑΘ1924Διαβάστε περισσότερα
ΒΕΧΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΚΩΒΑ1919Διαβάστε περισσότερα
Γ., ΜΩΡΙΣΑ1933Διαβάστε περισσότερα
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ (ΑΒΡΑΑΜ)Α1924Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΑΑΡΙ, ΤΖEΝHΘ1921Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΑΚΟΕΛ, ΕΛΙΑΟΥΑ1927Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΑΚΟΕΛ, ΛΥΝΤΑΘ1921Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΑΚΟΕΛ, ΡΑΧΕΛΘ1928Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΑΚΟΕΛ, ΣΟΛΟΜΩΝΑ1934Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΑΝΑΙ, ΣΑΡΑΘ1933Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΑΝΗΣ, ΑΝΑΘ1928Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΑΧΜΠΑΣ, ΑΛΜΠΕΡΤΑ1921Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΟΕΛ, ΜΑΡΣΕΛΑ1931Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΩΣΑΦΑΤ, ΜΑΤΘΑΙΟΣΑ1936Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΩΧΑΝΑ, ΣΤΕΡΙΝΑΘ1921Διαβάστε περισσότερα
ΓΙΩΧΑΝΑΝ, ΓΙΩΧΑΝΑΝΑ1921Διαβάστε περισσότερα
ΓΚ., ΡΕΝΑΘ1936Διαβάστε περισσότερα
ΚΟΕΝ, ΓΙΩΣΕΦΑ1923Διαβάστε περισσότερα
ΜΠΕΡΑΧΑ, ΙΤΣΧΑΚΑ1925Διαβάστε περισσότερα
ΜΠΕΡΑΧΑ, ΝΤΕΝΙΖΘ1938Διαβάστε περισσότερα
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ, ΡΑΧΗΛΘ1938Διαβάστε περισσότερα
ΠΕΡΑΧΙΑ, ΖΟΥΔΑΑΔιαβάστε περισσότερα
ΠΕΡΑΧΙΑ, ΛΕΩΝΑ1920Διαβάστε περισσότερα
ΠΕΡΑΧΙΑ, ΛΙΝΑΘ1923Διαβάστε περισσότερα
ΠΕΡΑΧΙΑ, ΝΤΑΒΙΝΤΑ1922Διαβάστε περισσότερα
ΡΟΥΣΣΟ, ΛΟΥΙΖΑΘΔιαβάστε περισσότερα
ΣΑΡΦΑΤΗΣ, ΟΡΕΤΤΑΘ1922Διαβάστε περισσότερα
ΣΒΑΪΤΣ, ΣΑΡΑΘ1940Διαβάστε περισσότερα
ΤΙΑΝΟ, ΣΗΛΙΑΘ1922Διαβάστε περισσότερα
ΦΑΪΣ, ΕΣΤΕΡΘ1925Διαβάστε περισσότερα
ΦΙΣ, ΦΛΩΡΑΘ1928Διαβάστε περισσότερα
ΧΟΦΜΑΝ, ΕΛΙΑΝΘ1930Διαβάστε περισσότερα
 
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Επιστροφή στη φόρμα αναζήτησης Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε CSV