Σκεπτικό

Archives of Memory:
The Experience of Greek Jews in Audiovisual Testimonies

Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση
Οργανωτές: Ομάδα για τη Μελέτη της Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας

24-25 Φεβρουαρίου 2012
Αμφιθέατρο Σαράτση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Το Συνέδριο «Αρχεία της μνήμης: Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες» αποτελεί μέρος του ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Από τον Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930-1960): Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το Ολοκαύτωμα» Το Πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης. H οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζεται από τους: Γιώργο Αντωνίου, Αντώνη Μόλχο, Ρίκα Μπενβενίστε, Πάρι Παπαμίχο Χρονάκη, Ποθητή Χαντζαρούλα.

Το συνέδριο αποσκοπεί καταρχάς να παρουσιάσει στην επιστημονική κοινότητα τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων της που συγκεντρώνει τις ακουστικές ή και οπτικές μαρτυρίες από έλληνες Εβραίους, επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Επιδιώκει επίσης να προκαλέσει τους ερευνητές να αναμετρηθούν τόσο με τη ίδια τη μαρτυρία, τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, την χρονικότητά της και τις πολλαπλές χρήσεις της, όσο και να εστιάσουν σε συγκεκριμένες πλευρές της ναζιστικής γενοκτονίας. To αρχείο της μνήμης της Shoah προκαλεί να στοχαστούμε μια ιστορία του Ολοκαυτώματος των ελλήνων Εβραίων, η οποία ενσωματώνει την οπτική των ίδιων των θυμάτων και η οποία εξηγεί και ερμηνεύει χωρίς να εξημερώνει το παρελθόν σε μια αρεστή ερμηνεία.

Η γλώσσα του συνεδρίου θα είναι τα αγγλικά.