Όροι χρήσης

Τα πνευματικά δικαιώματα των ιστοσελίδων Εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το Ολοκαύτωμα ως συνόλου ανήκουν στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στους δημιουργούς του κόμβου.

Τα πνευματικά δικαιώματα επι μέρους κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, κλπ, ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Ο παρόν κόμβος χρησιμοποιεί cookies με μοναδικό σκοπό να συνδέσει τον υπολογιστή σας με τις αναζητήσεις που κάνετε στη βάση δεδομένων. Δεν θα δουλεύει σωστά εάν απενεργοποιήσετε τα cookies στον browser που χρησιμοποιείτε.

Ο αλγόριθμος φωνητικής αναζήτησης δημιουργήθηκε από τους Alexander Beider και Stephen P. Morse (stevemorse.org/phoneticinfo.htm).

Το σύστημα του χρονολογίου προέρχεται από το ερευνητικό πρόγραμμα Simile του MIT (www.simile-widgets.org).

Το σύστημα των διαδρομών προέρχεται από τη προγραμματιστική βιβλιοθήκη amMap (www.ammap.com).

Τα στοιχεία από το Visual History Archive (VHA) παρέχονται από το USC Shoah Foundation - The Institute for Visual History and Education. Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να δείτε οποιαδήποτε από αυτές τις μαρτυρίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο sfi.usc.edu.

Κανένα μέρος του παρόντος κόμβου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί ή να αποσταλεί με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγκριση των δημιουργών του κόμβου.

Κάθε αναφορά σε συγκεκριμένη σελίδα του κόμβου, πρέπει να συνοδεύεται και με αναφορά στην κεντρική σελίδα του (gjst.ha.uth.gr).