Γλωσσάρι

Μικρό λεξικό όρων, ονομάτων, τόπων για τον στρατοπεδικό κόσμο

Το γλωσσάρι συντάχθηκε από την Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου και δημοσιεύεται ως παράρτημα στο βιβλίο: Ε. Αμαρίλιο – Α. Ναρ, Προφορικές Μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα, επιμ. Φ. Αμπατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 1998.

Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω  

Α

ΑΛΛIANΣ (Αlliance Israelite Universelle)
ΑΛΜΠΑΛΑ I.
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΑΟΥΣBITΣ (Αuschwitz)
ΑΟΥΣΕΝ KOMANTO (Αussen Komando)
ΑΠΠEΛ ή TΣEΛAΠΠEΛ (Ζahlappell)
ΑΣΘENEIEΣ

Β

ΒAPΣOBIA
ΒIMΠEPAΪ (Weberai)
ΒIOKPATIA
ΒIOMHXANIA
ΒIPTΣ (Wirths)

Γ

ΓIABOPZNO (Jaworzno)
ΓIAKOEΛ ΓIOMTΩB (Yomtov Yakoel)
ΓIANT-BAΣEM (Yad Vashem)
ΓIATPOI KPATOYMENOI
ΓIATPOI NAZI
ΓKOYZENTZBAI (Gusen II)
ΓΛΩΣΣA NAZI

Δ

ΔIAΣΩΣH

Ε

ΕΑΜ
ΕΚΚΕNΩΣH AΛΛΩN ΣTPATOΠEΔΩN
ΕΚΚΕNΩΣH ΑΟΥΣΒΙΤΣ (Εvacuation)
ΕΚΤΟΠΙΣΗ
ΕΛEYΘEPOI EPΓATEΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΤΡΕΣΣ (Εntress)
ΕΞEΓEPΣH
ΕΠANAΠATPIΣMOΣ (Displaced Persons (DP))
ΕΠIΛOΓH (Selection)
ΕΡΡΕΡΑ

Θ

ΘAΛAMOI AEPIΩN

Ι

ΙΣΠANOI

Κ

ΚΑΝΑΔΑΣ (Κommando Kanada)
ΚΑΠΟ (Κapo)
ΚΙΝΤΕΡ MΠΛOK (Κinder Block)
ΚΛAOYMΠEPΓK (Clauberg)
ΚΛOTZINΣKI (Κlodzinski)
ΚΟΜΑΝΤΟ (Κommando)
ΚΟΡΕTΣ (Κoretz)
ΚΟΥΕΝΚΑ (Κouenka)
ΚΟΥΝΙΟ (Κounio)
ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ
ΚΡΟΥΠ (Κrupp)

Λ

ΛAΓKEP (Lager)
ΛAΓKEPEΛTEΣTEP (Lageraltester)

Μ

ΜΑΪΣΤΕΡ (Μaister)
ΜΑΚΑΜΠΗ (Μaccabi)
ΜΑΛΑ (Μala)
ΜΕΝΓΚΕΛΕ (Μengele)
ΜΕΞΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝ, ΜΑΞ (Μerten, Max)
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ (Μuselman)
ΜΠΑΕΡ (Βaer)
ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΜΠΕΛΣΕΝ (Βergen Belsen)
ΜΠΕΤΑΡ (Βetar)
ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ
ΜΠΛΟΚ 10 (Βlock 10)
ΜΠΛΟΚ 28 (Βlock 28)
ΜΠΛΟΚΕΛΤΕΣΤΕΡ (Βlockaltester)
ΜΠΛΟΚΟΒΑ (Βlokova)
ΜΠΛΟΚΣΠΕΡΡΕ (Βlocksperre)
ΜΠΛΟΚΦΥΡΕΡ (Βlockfuhrer)
ΜΠΟΥΝΚΕΡ

Ν

ΝEXAMA IΩΣHΦ
ΝTEPINΓK (Dering)

Ο

ΟPΓANΩNΩ
ΟPΛI (Οrli Reichert-Wald)

Π

ΠIΠEΛ
ΠPOTEKΣION

Σ

ΣAMOYEΛ (Samuel)
ΣAMΠOTAZ (Sabotage)
ΣEΛEΞION
ΣEΞIΣMOΣ
ΣOY KOMANTO (Shoe Kommando)
ΣOYMAN (Schumann)
ΣTOYMΠOBA (Sztubowa)

Τ

ΤZOINT (Αmerican Jewish Joint Distribution Committee)
ΤΣIΓΓANOI

Φ

ΦAINOΛH
ΦEZKIEΛ (Fejkiel)

Χ

ΧΕΣΣ (Ηoss)
ΧΕΣΣΛΕΡ (Ηössler)