Η κοινωνική διάσταση της μνήμης στις μαρτυρίες των εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα

Ποθητή Χαντζαρούλα

Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκονται οι μαρτυρίες των Εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, οι οποίες συλλέχθηκαν από το USC Shoah Foundation Institute’s Visual History Archive.Το άρθρο εξετάζει τη συγκρότηση της μνήμης των επιζώντων τοποθετώντας τις μαρτυρίες στον κοινωνικό χώρο και στο βιογραφικό συνεχές με στόχο να αναδείξει την πολλαπλότητα της εμπειρίας και την κοινωνική διάσταση της συγκρότησης της ταυτότητας μέσω της μνήμης. Το άρθρο επιχειρεί να εισαγάγει το κοινωνικό, την ταξική δηλ. και έμφυλη διάσταση της εμπειρίας, στη μελέτη της συγκρότησης της μνήμης των επιζώντων, η οποία έχει συσκοτιστεί μέσα από την ανιστορική έμφαση στο τραύμα και στο αδύνατο της μαρτυρίας.

“Η κοινωνική διάσταση της μνήμης στις μαρτυρίες των εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος”. Στο Ρ. Βαν Μπούσχοτεν και άλλοι (επιμ.), Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική Ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες. Ένωση Προφορικής Ιστορίας, Βόλος 2013: 217-234.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο σε μορφή PDF.