Αναζήτηση

Ψάξτε στη βάση δεδομένων με τις μαρτυρίες των ελλήνων επιζώντων του Ολοκαυτώματος.

 • 1. Προσωπικά στοιχεία

  Συμπληρώστε τα στοιχεία αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση συγκεκριμένων προσώπων ή ατόμων με κοινή ηλικία ή καταγωγή.

 • Εισάγετε το επώνυμο για το οποίο θέλετε να ψάξετε στη βάση των μαρτυριών. Μπορείτε και να εισάγετε περισσότερα από ένα ονόματα.

 • Ακριβής: Θα γίνει αναζήτηση ακριβώς για το συγκεκριμένο όνομα που έχετε εισάγει.
  Αρχική: Θα γίνει αναζήτηση για ονόματα που αρχίζουν από τα συγκεκριμένα γράμματα.
  Φωνητική: Θα γίνει αναζήτηση και για ονόματα που μοιάζουν ηχητικά με αυτό που έχετε εισάγει.

 • Εισάγετε το μικρό όνομα για το οποίο θέλετε να ψάξετε στη βάση των μαρτυριών. Μπορείτε και να εισάγετε περισσότερα από ένα ονόματα.

 • Ακριβής: Θα γίνει αναζήτηση ακριβώς για το συγκεκριμένο όνομα που έχετε εισάγει.
  Αρχική: Θα γίνει αναζήτηση για ονόματα που αρχίζουν από τα συγκεκριμένα γράμματα.

 • Επιλέξτε το φύλο του προσώπου που σας ενδιαφέρει.


 • Επιλέξτε τον τόπο γέννησης. Μπορείτε να επιλέξετε όσα τοπωνύμια θέλετε. Αν δεν επιλέξετε τίποτα, θα γίνει αναζήτηση για όλα τα τοπωνύμια.

 • Εισάγετε το έτος γέννησης του προσόπου που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να εισάγεται και περιόδους, πχ 1920-1930.

 • 2. Εμπειρίες

  Συμπληρώστε τα στοιχεία αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση με βάση συγκεκριμένες εμπειρίες των επιζώντων.
  Η αναζήτηση αυτή περιορίζεται στα άτομα που έχετε ζητήσει στην πρώτη ενότητα. •         
                         

  Επιλέξτε τις εμπειρίες που ερευνάτε. Η αναζήτηση ανταποκρίνεται στο σύνολο των εμπειριών που έχετε επιλέξει.

 • Προσθετικός: Θα γίνει αναζήτηση για άτομα που έχουν όλες τις εμπειρίες που έχετε επιλέξει.
  Διαζευτικός: Θα γίνει αναζήτηση για άτομα που έχουν τουλάχιστον μία από τις εμπειρίες που έχετε επιλέξει.

 • Επιλέξτε αναζήτηση για συγκεκριμένα στρατόπεδα. Μπορείτε να επιλέξετε όσα στρατόπεδα θέλετε. Αν δεν επιλέξετε συγκεκριμένα στρατόπεδα, η αναζήτηση θα γίνει σε όλα τα στρατόπεδα που έχουν καταγραφεί.

 • 3. Στοιχεία μαρτυριών

  Συμπληρώστε τα στοιχεία αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση με βάση τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.
  Η αναζήτηση αυτή περιορίζεται στα άτομα που έχετε ζητήσει στην πρώτη ενότητα.


 •  
                    

  Επιλέξτε σε ποιες πηγές θέλετε να γίνει η αναζήτηση. Η αναζήτηση θα γίνει σε όλες τις πηγές που έχετε επιλέξει.

 •