Πληροφορίες

Το ερευνητικό πρόγραμμα

Τον Οκτώβριο του 2010 επιλέχθηκε για να χρηματοδοτηθεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση η ερευνητική πρόταση που υπέβαλε η Ομάδα για τη Μελέτη της Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας με τίτλο: «Από τον Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930-1960). Η Εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικο-ακουστικές Μαρτυρίες». Η μελέτη πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2011. Τα αποτελέσματά της εργασίας της ερευνητικής ομάδας παρουσιάζονται εν μέρει στην παρούσα ιστοσελίδα. Αναπτύσσονται σε δύο κατευθύνσεις:

Χρηματοδότηση

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. ΛάτσηςΗ εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Από τον Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930-1960): Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το Ολοκαύτωμα» χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης.

Κοινωφελές Ίδρυμα "John S. Latsis Public Benefit Foundation"

Δηλιγιάννη 59, Κεφαλάρι, 14582 Κηφισιά Αττικής
www.latsis-foundation.org

Η αγγλική εκδοχή της βάσης δεδομένων και η μετάφραση του ιστότοπου στα αγγλικά χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει από το Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe.

Η ευθύνη για το περιεχόμενό της ανήκει αποκλειστικά στους συντάκτες της.

Ευχαριστίες

Η ερευνητική ομάδα ευχαριστεί θερμά τους υπεύθυνους των αρχείων που ευγενικά έθεσαν στη διάθεσή μας το υλικό των μαρτυριών:

Τα στοιχεία από το Visual History Archive (VHA) παρέχονται από το USC Shoah Foundation -The Institute for Visual History and Education. Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να δείτε οποιαδήποτε από αυτές τις μαρτυρίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο sfi.usc.edu.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους ερευνητές που έθεσαν στη διάθεσή μας στοιχεία από τις μαρτυρίες που έχουν συλλέξει οι ίδιοι.

Ευχαριστούμε τον Νικο Τζαφλέρη για την έρευνα στο αρχείο του Yad Vashem.

Ευχαριστούμε τον Σάμη Ταμπώχ, που μας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τους πίνακές του, και την Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, που μας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε το “Μικρό λεξικό του στρατοπεδικού κόσμου”.

Η μετάφραση του ιστότοπου στα αγγλικά έγινε από τον James Lillie.

Ο αλγόριθμος φωνητικής αναζήτησης δημιουργήθηκε από τους Alexander Beider και Stephen P. Morse.